Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Allerzielen in de St. Bonifatiuskerk, Zaandam

kaarslicht in handen

Op maandag 2 november is het Allerzielen. We zien dit jaar bij deze gedachtenis echter af van het houden van HH. Missen vanwege de coronaviruspandemie. In plaats daarvan openen we de kerkdeuren voor u op deze dag en wel van 14.00 tot 16.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur. Iedereen kan dan op z’n eigen moment komen om rustig te bidden voor de overledenen.

Voor de reguliere vieringen van de Eucharistie in de weekends moet u zich steeds van tevoren opgeven. Dat kan hier: https://meevieren.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/bonifatiuszaandam/

We rekenen bij dit alles op begrip van onze parochianen en wensen iedereen die een dierbare mist veel sterkte toe.

Verbonden,

pastoor A. Goedhart en medewerkers