Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Allerheiligen en Allerzielen in de kerken van Bonifatius, Magdalena en Odulphus

alle heiligen

Let op: voor de Bonifatiuskerk en de Maria Magdalenakerk is de informatie gewijzigd ten opzichte van wat in parochieblad ‘De Zaancirkel’ van september stond.

Hoogfeest van Allerheiligen

maandag 1 november 2021 in de Sint Bonifatiuskerk Oostzijde 12 Zaandam
9.00 uur H. Mis in de kerk

(In het weekend van 30-31 okt. wordt Allerheiligen hier ook gevierd op zaterdag tijdens de Eucharistieviering van 19.00 uur en op zondag tijdens de Eucharistieviering van 9.30 uur.)

maandag 1 november 2021 in de H. Maria Magdalenakerk Kalf 160 Zaandam
19.00 uur H. Mis in de kerk

maandag 1 november 2021 in de Sint Odulphuskerk Dorpsstraat 570 Assendelft
19.00 uur H. Mis in de kerk

Gedachtenis van alle overleden gelovigen (Allerzielen)

zondag 31 oktober 2021 in de H. Maria Magdalenakerk Kalf 160 Zaandam
19.00 uur Allerzielendienst
In bijzondere nagedachtenis aan de overledenen van het afgelopen jaar, van wie de nabestaanden speciaal worden uitgenodigd.
(Bij redelijk weer: na afloop kerkhofgang. Er zullen graflichten verkrijgbaar zijn en de celebrant maakt een ommegang om de graven te zegenen met wijwater. Tevens worden de naamkruisjes uitgereikt.)

zondag 31 oktober 2021 in de Sint Odulphuskerk Dorpsstraat 570 Assendelft
19.00 uur Allerzielendienst
In bijzondere nagedachtenis aan de overledenen van het afgelopen jaar, van wie de nabestaanden speciaal worden uitgenodigd.
(Bij redelijk weer: na afloop kerkhofgang. Er zullen graflichten verkrijgbaar zijn en de celebrant maakt een ommegang om de graven te zegenen met wijwater.)

dinsdag 2 november 2021 in de Sint Bonifatiuskerk Oostzijde 12 Zaandam
19.00 uur H. Mis van Requiem

In bijzondere nagedachtenis aan pastoor A.F.M. Goedhart en alle overledenen van het afgelopen jaar, van wie de nabestaanden speciaal worden uitgenodigd.
(Tevens worden de naamkruisjes uitgereikt.)


dinsdag 2 november 2021 in de H. Maria Magdalenakerk Kalf 160 Zaandam
10.00 uur H. Mis van Requiem
(Bij redelijk weer: na afloop kerkhofgang; de celebrant maakt dan een ommegang om de graven te zegenen met wijwater.)

dinsdag 2 november 2021 in de Sint Odulphuskerk Dorpsstraat 570 Assendelft
19.00 uur H. Mis van Requiem
(Bij redelijk weer: na afloop kerkhofgang; de celebrant maakt dan een ommegang om de graven te zegenen met wijwater.)

Bidden wij

Heer, geef hun de eeuwige rust.
En het eeuwig licht verlichte hen.
Dat ze rusten in vrede.