Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Adventsproject Blauwe Zusters Albanië

Moeder Maria Iuxta Crucem - Blauwe Zuster - Adventsproject Albanië wasmachine droger

Dit jaar heeft steunen we weer een project van de ‘Blauwe zusters’ in Albanië

Wasmachine voor opvanghuis schoolkinderen Albanië

Sinds 2011 hebben de Dienaressen van de Heer en van de Maagd van Matará (de Blauwe zusters) een opvanghuis voor schoolgaande meisjes in Troshan Albanië. De meisjes komen uit de dorpen in de bergen en zouden zonder dit huis geen kans hebben op een opleiding. De zusters bieden zoveel mogelijk een warm en veilig thuis, waarin de integrale opvoeding van de meisjes centraal staat. Niet alleen de opleiding op school is belangrijk maar ook sociale vaardigheden, geloofsverdieping, normen en waarden. Op dit moment zijn er 27 meisjes in huis. Tot nu toe moet de was met de hand gedaan worden en ook al zijn de meesten dat van huis uit wel gewend, het is toch een hele opgave met zoveel kinderen. Bovendien is het in de winter heel koud, waardoor het wassen geen aangename bezigheid is en de was bijna niet droogt. De zusters zouden heel graag een goede wasruimte maken en een wasmachine en een droger willen aanschaffen om dit werk wat te verlichten en de hygiëne te verbeteren. Wilt u daaraan meewerken? De totale kosten van het project zijn een kleine € 6000; voor € 750 kopen ze een goede wasmachine, voor € 400 een droger, € 150 voor het aanleggen van de benodigde leidingen, om maar een paar details te noemen van het gehele project.

Veel dank als u op deze manier de kinderen in Albanië wilt helpen! U kunt uw bijdrage geven in de collecte op 11 december tijdens de Mis van 10 uur of u kunt iets overmaken op rekeningnummer NL95 ABNA0601 955 242, t.n.v. Dienaressen van de Heer / inzake missie, o.v.v. laundry Albania.

Het is een klein project en het zou mooi zijn als wij de blauwe zusters in Albanië aan de wasmachine helpen.
Alle kleine en grote beetjes helpen!