Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Aangepaste mistijden in de R.K. Bonifatius, Magdalena- en Odulphuskerk

He's on His way

met ingang van zaterdag 4 december 2021 tot nader te bepalen datum.

De Eucharistievieringen zijn als volgt:

Parochiekerk van de H. Bonifatius – Oostzijde 12 Zaandam
maandag: gelezen H. Mis 9.00 uur
dinsdag: gelezen H. Mis 9.00 uur
woensdag: gelezen H. Mis 9.00 uur
donderdag: gelezen H. Mis 9.00 uur
vrijdag: gelezen H. Mis 16.00 uur
zaterdag: gelezen H. Mis 16.00 uur
zondag: gezongen H. Mis 9.30 uur

Parochiekerk van de H. Maria Magdalena – Kalf 160 Zaandam
donderdag en overige weekdagen: géén H. Mis
zondag: gezongen H. Mis 11.00 uur

Parochiekerk van de H. Odulphus – Dorpsstraat 570 Assendelft
maandag: gelezen H. Mis 12.15 uur
dinsdag: gelezen H. Mis 12.15 uur
woendag: gelezen H. Mis 12.15 uur
donderdag: gelezen H. Mis 12.15 uur
vrijdag: gelezen H. Mis 12.15 uur
zaterdag: géén H. Mis
zondag: gezongen H. Mis 10.00 uur