Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

8 april: Samen op weg naar Pasen

Hart voor Zaanstad (netwerk van christelijke geloofsgemeenschappen in de Zaanstreek) organiseert voor de elfde maal de start van de Stille- of Goede Week. Een week van inkeer en bezinning gaat vooraf aan het grootste christelijke feest van het jaar dat door alle christenen wereldwijd gevierd wordt: Pasen. Ondanks de onderlinge verschillen hebben de kerken één duidelijke en krachtige boodschap die elke Zaankanter gehoord moet hebben: ‘De dood heeft niet het laatste woord!’ Daarom nodigen de gezamenlijke kerken iedereen van harte uit om naar de startviering ‘Samen op weg naar Pasen’ op zaterdag 8 april te komen! Deze zang- en gebedsviering wordt, traditiegetrouw, gehouden in de St. Bonifatiuskerk aan de Oostzijde 12 in het centrum van Zaandam en begint om 19.30 uur.

Voorgangers in de viering zijn dominee Birke Rapp van de Protestantse Gemeente Zaandam, pastor Jan Barendse van de Ichtus Gemeente Zaandam, kapelaan Johannes van Voorst van het RK Samenwerkingsverband Zaanstreek Zuid – hij zal de verkondiging verzorgen – en pastoor A.F.M. Goedhart, ook van het RK Samenwerkingsverband Zaanstreek Zuid, is uw gastheer in de St.-Bonifatiuskerk.

De muzikale medewerking aan deze oecumenische viering wordt dit jaar verzorgd door Dub de Vries aan het orgel en The Amsterdam Gospel FireChoir o.l.v. Doug Raught. Dit koor heeft in 2012 ook al eens hun medewerking verleend aan deze viering en komen met veel plezier nogmaals. Zij zijn onder andere bekend van veel gospelconcerten maar ook van hun medewerking aan een groot concert met Barbra Streisand. Naast de zang van dit fantastische koor zal er gebed en veel samenzang zijn. Hiermee start een week van bezinning waarin u verschillende vieringen in de diverse kerken in de Zaanstreek kunt bijwonen. Let op de informatie hierover vanuit de verschillende geloofsgenootschappen.

Samen op weg naar Pasen, het feest van Jezus Christus’ overwinning op lijden en dood, het feest van een nieuw begin! Dat maakt de week voorafgaande aan Pasen tot een Goede Week.