Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

60 jaar KBO afdeling Assendelft

Deze week staat de afdeling Assendelft van de KBO (Katholieke Bond van Ouderen) stil bij haar 60-jarig bestaan. De H. Odulphusparochie feliciteert de leden en het bestuur van harte daarmee! We wensen iedereen heel geslaagde activiteiten toe, en de veerkracht om nog hele lange tijd door te gaan als Bond waar veel mensen bij terecht kunnen.

Proficiat!

pastoor F. Bunschoten en kerkbestuur