Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

19 maart Hoogfeest St. Jozef in het Jozefjaar

werkplaats jozef

Zalig Hoogfeest toegewenst iedereen!

Litanie tot de H. Jozef
Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons, Christus, aanhoor ons.
Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader,
ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de wereld,
ontferm U over ons.
God, Heilige Geest,
ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God,
ontferm U over ons.
Heilige Maria,
bid voor ons.
Heilige Jozef,
bid voor ons.
Roemrijke afstammeling van David
bid voor ons.
Licht van de aartsvaders,
bid voor ons.
Bruidegom van de Moeder van God,
bid voor ons.
Kuise bewaarder van de Maagd,
bid voor ons.
Voedstervader van de Zoon van God,
bid voor ons.
Zorgvolle verdediger van Christus,
bid voor ons.
Hoofd van het heilig Huisgezin,
bid voor ons.
Zeer rechtvaardige Jozef,
bid voor ons.
Zeer kuise Jozef,
bid voor ons.
Zeer voorzichtige Jozef,
bid voor ons.
Zeer sterke Jozef,
bid voor ons.
Zeer gehoorzame Jozef,
bid voor ons.
Zeer getrouwe Jozef
bid voor ons.
Spiegel van geduld,
bid voor ons.
Beminnaar van de armoede,
bid voor ons.
Voorbeeld van de werklieden,
bid voor ons.
Luister van het huiselijk leven,
bid voor ons.
Beschermer van de maagden,
bid voor ons.
Steun van de huisgezinnen,
bid voor ons.
Troost van de ongelukkigen,
bid voor ons.
Hoop van de zieken,
bid voor ons.
Patroon van de stervenden,
bid voor ons.
Schrik van de duivelen,
bid voor ons.
Beschermheer van de heilige Kerk,
bid voor ons.

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

God heeft hem aangesteld tot heer over Zijn huis.
En tot beheerder van al Zijn bezittingen.

Laat ons bidden. Almachtige God, Gij hebt aan de heilige Jozef de taak gegeven om als een trouw dienaar te waken over het begin van Uw heilswerk.
Geef, dat Uw Kerk op zijn voorspraak altijd zorg draagt voor de voltooiing van dit mysterie. Door Christus onze Heer. Amen.