Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

13 Mei: Bijzondere dag in een bijzonder jaar

Katholieken geloven dat hemelse personen dicht bij ons zijn. Als God het toestaat, kunnen ze zelfs zichtbaar en hoorbaar mensen op aarde benaderen. We lezen erover in de bijbel. Maar ook in de nabijbelse tijd hebben zulke ’toenaderingen’ plaatsgevonden. Het kan zelfs in ònze tijd gebeuren. Zo verscheen precies 100 jaar geleden Maria, de Moeder van God, in het Portugese Fatima. Dat maakt dit jaar tot een bijzonder jaar, een eeuwfeest. Paus Franciscus is van plan Fatima met een bezoek te vereren. In het verleden hebben meerdere van zijn voorgangers op de Stoel van Petrus dat al gedaan. Op 13 mei viert de Kerk de feestdag van Onze Lieve Vrouw van Fatima. De authenticiteit en wetenschappelijke onverklaarbaarheid van de gebeurtenissen te Fatima rond 1917, werd door Rome, normaalgesproken erg kritisch en terughoudend in dergelijke zaken, erkend en het belang ervan onderstreept. Welke gebeurtenissen?

Het waren drie kinderen die ze meemaakten, twee meisjes en een jongen. Hun namen waren Lucia (foto), Jacinta en Francisco. Deze kleine herders moesten op de schapen passen. Ze waren daarvoor met hun kudde onderweg. Maar daar werden ze in een vallei (‘Cova da Iria’) aangesproken. Eerst door een engel. Dat was in 1916. Die leerde hun een prachtig gebed en gaf de Communie aan de kinderen. De ontmoetingen met Maria volgden in het jaar daarop. Hier een stukje dialoog tussen Maria en Lucia zoals beschreven: “Ze zagen een bliksemschicht en vervolgens in een fel licht een vrouw, geheel in het wit, boven een jonge eik. Ze stond met de voeten op een wolk op de kruin van het eikenboompje, omstraald door een aureool van licht. Eerst wilden de kinderen vluchten, maar toen zei de vrouw: ‘Wees niet bang. Ik doe je geen kwaad.’ Lucia vroeg haar: ‘Waar komt U vandaan, mevrouw?’ Zij antwoordde: ‘Ik kom uit de hemel.’ ‘En wat komt U doen?’ vroeg Lucia weer. ‘Ik zal elke maand op de 13e terugkomen. In oktober zal ik zeggen wie ik ben en wat ik verlang.’ De vrouw vroeg hun of ze de komende zes maanden, elke keer op de dertiende daar aanwezig wilden zijn, op dezelfde tijd. Vervolgens vroeg de vrouw of de kinderen wilden offeren aan God en of ze bereid waren om te lijden: ‘Wil je pijn verduren voor de bekering van de zondaars om goed te maken wat Onze Lieve Heer en het Onbevlekt Hart van Maria allemaal wordt aangedaan?’ De kinderen zeiden dat ze daartoe bereid waren.”

Tot zover. De kinderen werden niet geloofd in hun dorp. Toch kwamen er bij de laatste verschijningen vanuit alle windstreken nieuwsgierigen en journalisten op af. Een enkele keer werden ook deze vele duizenden aanwezigen (men schatte dat het een menigte van 70.000 mensen was) getuige van het zogenaamde ‘Zonnewonder’. Van de drie zienertjes zijn Francisco en Jacinta al jong gestorven. Ze werden in 2000 zalig verklaard. Maar Lucia heeft een hoge leeftijd bereikt en overleed in 2005.

De nuchtere en praktisch ingestelde zr. Lucia dos Santos leefde haar verdere leven in het klooster in Coïmbra en was gedurende heel haar leven goed bij de tijd. Geen zweverig type, zoals je zou kunnen denken. Uit de geschiedschrijving weten wij dat Maria drie ‘Geheimen’ aan de meisjes Lucia en Jacinta heeft verteld. Francisco kon Maria alleen zien, maar niet horen. Lucia heeft deze Geheimen later doorgegeven aan de bisschop. Van deze geheimen mochten de twee eerste worden onthuld. Ze hebben betrekking op de twee Wereldoorlogen, Rusland en de noodzaak van méér bidden voor zondaars die, als ze zich niet bekeren, in groten getale naar de hel gaan. Het laatste Geheim mocht pas in 1960 openbaar worden gemaakt en was alleen bekend bij de paus.

Uiteindelijk werd het derde Geheim pas veel later, in het jaar 2000, vrijgegeven. Men vond het blijkbaar te schokkend. Het beschrijft een gebeurtenis die inderdaad plaatsgevonden heeft, en wel op 13 mei 1981, namelijk het neerschieten van paus Johannes Paulus II. De Poolse paus, een grote Maria-vereerder, overleefde de terroristische aanslag. Hij schreef zijn behoud toe aan een wonderlijk ingrijpen van Maria. De paus bezocht zijn aanvaller in de gevangenis en vergaf hem.

We zullen zeker nog over het Fatimajaar horen.

Mooi dat ook parochianen meegaan met de bedevaart die de fam. Van Kleef-Poel organiseert met pastoor Goedhart als reispriester.

pastoor F. Bunschoten