Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Heilig Vormsel

Vormsel

Het Sacrament van het Heilig Vormsel voltooit de doop met de gaven van de heilige Geest. De gevormde kan met de kracht van de heilige Geest verder op de weg van Christus en ook aan de anderen over Gods Liefde vertellen. De vormende persoon is de bisschop, maar hij kan deze taak ook aan een andere priester overdragen.

Wie gedoopt is en tot de katholieke kerk behoort, kan het Vormsel ontvangen na een periode van voorbereiding. Meestal gebeurt dit rond de leeftijd van 12-14 jaar. Wanneer een volwassene wordt gedoopt, wordt individueel naar een goed moment gekeken. God wil dat al Zijn kinderen worden gevormd – dat al Zijn kinderen ook Zijn Geest ontvangen. Het is niet een sacrament ‘dat we ook wel kunnen missen’.

 

Het toedienen van het Heilig Vormsel vindt plaats in mei of juni. Hierbij wordt samengewerkt tussen de verschillende parochies. 

In de St. Bonifatiusparochie wordt gewerkt met het project “Next Step 4 You” waarover hier meer informatie. 

Voor de parochies H. Odulphus en H. Maria Magdalena is er een groep van 8 tieners onderweg om zich voor te bereiden op het Vormsel.

 

Wilt u uw kind opgeven voor de Vormsel voorbereiding? Neem dan contact op met het secretariaat van uw parochie. 

Heeft u als kind het vormsel niet ontvangen maar heeft u er wel een verlangen naar? Neemt u dan contact op met één van de priesters

 

Zoekt u meer informatie over het Vormsel? Klik dan hier