Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Priesters

Pastoor Bunschoten

Pastoor Bunschoten

Dorpsstraat 570, 1566 BZ Assendelft
075-6874385; 06-41168657

Pastoor Floris Bunschoten (*1978) groeide op in Haarlem. 1997-2003 volgde hij zijn studies aan het diocesaan groot-seminarie St.-Willibrord. Sinds zijn priesterwijding (2004) is hij actief binnen Zaanstreek, waarbij hij vanaf 2011 administrator was van Assendelft en sinds 2014 pastoor-voorzitter van het kerkbestuur van onze samenwerkende parochies. Naast de herderlijke taken ondersteunt hij de priester- en diakenopleiding met het verzorgen van cursussen liturgische praktijk.

Pastoor Goedhart

Pastoor Goedhart

Oostzijde 12, 1502 BG Zaandam
075-6164807; 06-13838977

Pastoor André Goedhart werd bijna 45 jaar geleden priester gewijd. Eerder wilde hij missionaris worden in Angola, daar is het nooit van gekomen: hij is zijn hele priesterlijke leven in het bisdom Haarlem-Amsterdam gebleven.

Na kapelaan geweest te zijn in Haarlem en pastoor in Burgerbrug is hij nu ongeveer 30 jaar pastoor van de Sint Bonifatiusparochie. Daarnaast was hij in deze periode tevens bijna tien jaar pastoor van de Sint-Vincentius a Paulo kerk in Volendam.

Kapelaan van Voorst

Kapelaan van Voorst

Dorpsstraat 570, 1566 BZ Assendelft
075-6874295; 06-49384909

Kapelaan Johannes van Voorst tot Voorst werd in 2014 priester gewijd en vlak daarna benoemd in de Zaanstreek. Hij werd gevormd op het seminarie van ons bisdom en op een Internationaal Theologisch Instituut in Oostenrijk. Veel actief in katholiek jeugdwerk, is dit ook één van zijn speerpunten in onze parochies. Voor ongeveer één dag in de week is hij ook actief op het heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo.

Schrijf Pastoor Bunschoten


Schrijf Pastoor Goedhart


Schrijf Kapelaan van Voorst


Diaken Fieggen

Diaken Fieggen

Zaandam
075-6351194

Diaken Sibrecht Fieggen is permanent diaken gewijd en assisteert de priesters bij hun werkzaamheden. 

Pater Sijm

Pater Sijm

Nova Zembla 2, Zaandam
075-6175923

Pater Jacob Sijm is rector van Huize Saenden, waar een katholieke kapel is. In deze kapel wordt nog veel de H. Mis gevierd. Pater Sijm is 40 jaar lang als missionaris in Malawi in het midden van Afrika werkzaam geweest en sinds zijn emeritaat heeft hij zich toegewijd aan de pastorale zorg van Huize Saenden. 

Schrijf Diaken Fieggen


Schrijf Pater Sijm