Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Priesters

Pastoor Bunschoten

Pastoor Bunschoten

Dorpsstraat 570, 1566 BZ Assendelft
075-6874385; 06-41168657

DEKEN F.J. BUNSCHOTEN

Dorpsstraat 570, 1566 BZ Assendelft
075-6874385 / 06-41168657

Floris Joachim Bunschoten (*1978) groeide op in Haarlem. 1997-2003 volgde hij zijn theologische en filosofische studies aan het diocesaan Groot-Seminarie St. Willibrord. Sinds zijn priesterwijding (2004) is hij pastoraal werkzaam binnen de Zaanse regio.

Parochieverband Zaanstreek kent 7 geloofsgemeenschappen en locaties:

1. de St. Bonifatiuskerk te Zaandam;
2. de St. Petruskerk te Krommenie;
3. de HH. Martelaren van Gorcumkerk te Koog a/d Zaan;
4. de St. Odulphuskerk te Assendelft;
5. de St. Jozefkerk te Zaandam;
6. de H. Maria Magdalenakerk te Wormer
7. en tenslotte nòg een H. Maria Magdalenakerk te Zaandam.

Van deze bovengenoemde parochies is Bunschoten pastoor, daarnaast is hij deken van het dekenaat Zaanstreek-IJmond.

Collegae van deken Bunschoten binnen het pastoraal team van de Zaanse r.-k. parochies zijn:

kapelaan N.C.J. Kerssens;
diaken J.G. Hoekstra
en pastoraal werker M.L.C. Bruijns.

Pastoor Goedhart

Pastoor Goedhart

Oostzijde 12, 1502 BG Zaandam
075-6164807 

Pastoor Andreas Franciscus Maria Goedhart is overleden op 26 november 2020 te Zaandam.

Pastoor André Goedhart werd ruim 50 jaar geleden priester gewijd. Eerder wilde hij missionaris worden in Angola, daar is het nooit van gekomen: hij is zijn hele priesterlijke leven in het bisdom Haarlem-Amsterdam gebleven.

Na kapelaan geweest te zijn in Haarlem en pastoor in Burgerbrug was hij 35 jaar pastoor van de Sint Bonifatiusparochie. Daarnaast was hij in deze periode tevens bijna tien jaar pastoor van de Sint-Vincentius a Paulo kerk in Volendam. Nabijheid aan mensen met geestelijk steun in tijden van ziekte en zorgen had zijn hart. Door zijn hartelijkheid, gastvrijheid en pastorale bewogenheid was hij bekend bij menigeen. Trouw bracht hij als zielzorger mensen samen rond de Heer en Maria. Hij leefde mee met iedereen en maakte de Kerk zichtbaar in stad en omgeving.

Moge hij ruste in vrede.  

(Tekst deels uit de brief van Mgr. dr. J.W.M. Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam)    

Kapelaan Kerssens

Kapelaan Kerssens

Dorpsstraat 353

1531 HJ   WORMER

06-44206738

Kapelaan Nico Kerssens, afkomstig uit Wormerveer, is priester van ons bisdom en al meerdere jaren werkzaam geweest in regio's zoals Haarlem en Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout en Zandvoort, waarbij hij veel actief is geweest bij LifeTeen in Haarlem.

Kapelaan Kerssens is nu werkzaam in de Zaanstreek en vooral in de Maria Magdalenaparochie "op" 't Kalf (Zaandam). Op 17 november 2020 vierde hij zijn 12,5 jarig priesterjubileum.    

Schrijf Pastoor Bunschoten


  Schrijf Kapelaan Kerssens


   Diaken Hoekstra

   Diaken Hoekstra

   Diaken Jeroen Hoekstra is permanent diaken gewijd en assisteert de priesters bij hun werkzaamheden. 

   Diaken Fieggen

   Diaken Fieggen

   Zaandam
   075-6351194

   Diaken Sibrecht Fieggen is permanent diaken gewijd en assisteert de priesters bij hun werkzaamheden. 

   Schrijf Diaken Hoekstra


    Schrijf Diaken Fieggen