Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Periodieke Schenking

Periodieke Schenking aan uw Parochie

Sinds 1 januari 2014 is het eenvoudiger geworden om een gift aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te doen die, binnen daarvoor geldende regels, fiscaal volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Normale giften zijn aftrekbaar boven 1 procent van het verzamelinkomen.

Die drempel geldt niet voor een periodieke gift. Dat was vóór 1 januari 2014 al zo, maar alleen als dit was vastgelegd in een notariële akte. Een periodieke gift kan nu ook via een overeenkomst tussen de gever en de ANBI worden geregeld. Dat is eenvoudiger, gratis en scheelt uiteraard ook de kosten voor een notaris.

Een gift is een periodieke gift als:

 • de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst;
 • de bedragen (minstens één keer per jaar) worden overgemaakt naar de ANBI die in de overeenkomst wordt genoemd;
 • de bedragen steeds (ongeveer) even groot zijn;
 • de bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar worden overgemaakt naar dezelfde instelling; en
 • de ANBI geen tegenprestatie levert voor de gift.

De periodieke gift eindigt op de einddatum van de overeenkomst (minimaal na 5 jaar) of bij het overlijden van de gever en/of eventueel bij zijn of haar partner. Wanneer de gever onverhoopt werkloos wordt en niet meer aan de minimale looptijd kan voldoen, kan bij de Belastingdienst een vrijstelling worden aangevraagd en hoeft het fiscale voordeel niet te worden terugbetaald.

 

ANBI-status
De Rooms Katholieke Kerk en parochies hebben een ANBI-status. 
Klik hier voor de toelichting bij de ANBI-status van de St. Bonifatiusparochie.
Klik hier voor de toelichting bij de ANBI-status van de H. Maria Magdalena parochie.
Klik hier voor de toelichting bij de ANBI-status van de H. Odulphusparochie.

Huidige toezeggingen voor de kerkbalans lenen zich uitstekend om omgezet te worden naar een overeenkomst voor een periodieke gift. Neem hiervoor contact op met de penningmeester.

 

Fiscaal voordeel
Het fiscale voordeel is afhankelijk van de hoogte van de gift en het inkomen van de gever en zijn of haar partner. Op deze website kan men het fiscale voordeel berekenen. Overigens hangt dat voordeel ook samen met het bedrag aan normale giften. Is dat gelijk of hoger dan 1 procent van het verzamelinkomen, dan is er nauwelijks of geen belastingvoordeel.

Uiteraard levert het de parochie pas voordeel op wanneer de gever het fiscale voordeel geheel of gedeeltelijk ten goede laat komen aan de parochie. Nu de kosten voor een notaris kunnen worden voorkomen, levert elke euro die meer gegeven wordt een direct voordeel op. In de praktijk zal het vanaf een bijdrage van circa € 150 per jaar de moeite lonen.

 

Deelname Formulier
Via de website van de belastingdienst kunt het formulier downloaden en op uw computer invullen. Het RSNI nummer van de betreffende parochie vindt u bij de ANBI gegevens van de betreffende parochie (zie boven). U vult het formulier in met uitzondering van vraag 4b en vraag 7 en ondertekent het. Als u dan met de Penningmeester contact opneemt kan het afgerond worden

 

Voor meer informatie of hulp kunt u contact op nemen met de penningmeester, de heer T. Reijns, te bereiken via onderstaand formulier:

  Ik wil graag contact met de penningmeester:
  om een periodieke schenking af te rondenvoor meer informatie over een periodieke schenking
  voor de
  St. Bonifatius parochieH. Odulphus parochieH. Maria Magdalena parochie

  MV

  Door op "verzenden" te klikken gaat u akkoord met het verzenden van uw gegevens, op basis waarvan de penningmeester contact met u kan opnemen om uw verzoek of vraag te beantwoorden.

  IMG_4068-bewerkt

  Maria Magdalena avondlicht

  H. Bonifatius ramen