Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Parochiebladen

‘De Zaancirkel’ is een uitgave vanuit drie Zaanse parochies, te weten de H. Bonifatiusparochie en de H. Maria Magdalenaparochie (beide te Zaandam) en de H. Odulphusparochie. De meeste inhoud is in goede samenwerking identiek, een paar dingen zijn nog eigen aan de verschillende parochies, als ze voornamelijk het reilen en zeilen van die betreffende parochie betreffen. Daarom dat u een editie bij elke parochie ziet staan.  U kunt dit blad ook digitaal lezen, en wel hier:

Naast de papieren versie, die alle parochianen hebben gehad, kan men (ook anderen) de digitale editie krijgen als zij hun e-mailadres doorgeven aan het contactadres.

Een overzicht van edities van de afgelopen maanden vindt u op onze website bij ZAANCIRKEL.Als u ingeschreven bent in uw parochie, krijgt u normaalgesproken een papieren parochieblad thuis bezorgd. Is dat niet het geval en wilt u dat wel? Neem dan contact op met het secretariaat van uw parochie (zie CONTACT).

Sluitingsdatum voor de volgende editie is maandag 6 maart 2023

mailto:zaancirkel@gmail.com

Contacteer Redactie

    Uw Naam:

    E-mail adres:

    Uw bericht:

    Bestand bijsluiten: