Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Open Monumenten dag: Bonifatius

St. Bonifatiuskerk Zaandam (Kerkfotografie)
September 9, 2017
St. Bonifatius
10-17 uur

9 en 10 september 2017 – Thema: ‘Boeren, burgers en buitenlui’

Sint Bonifatiuskerk, Zaandam

 

Openingstijden:

zaterdag 9 september,   10.00 – 17.00 uur

zondag  10 september,  13.00 – 17.00 uur

 

  • Expositie gebrandschilderde glas-in-loodramen uit het voormalige St. Jan Ziekenhuis te Zaandam
  • Expositie liturgische gewaden en objecten uit de kapel van het voormalige St. Jan Ziekenhuis
  • 9 september, 14.00 uur: lezing over het kerkgebouw en het interieur door Clara Bruins, kunsthistoricus
  • Bespeling Mitterreitherorgel (1786)
    9 september: 10.30 uur:  Jeroen Rijpkema – 12.45 uur:  Ernst Jacob Bakker – 15.30 uur:  Jos Martens
    10 september: 15.30 uur:  Jos Martens

 

Rijksmonument sinds 17-09-2001

Architecten: A.A.J. Margry en J.M. Snickers

Bouwjaar: 1898-1900

De Bonifatiuskerk, een driebeukige kruisbasiliek, is een mooi voorbeeld van de neogotiek. Deze stijl, teruggrijpend op de middeleeuwse kathedraalbouw, bepaalde vanaf ca. 1850 het aanzien van de honderden nieuw gebouwde Rooms Katholieke kerken in Nederland. De architecten van de Bonifatiuskerk behoorden tot de school van Pierre Cuypers (1827-1921), de belangrijkste vertegenwoordiger van de neogotische bouwkunst in Nederland. De neogotiek kenmerkt zich door een sterk verticalisme wat o.a. tot uitdrukking komt in de torens, de spitsbogen, kolonetten en de hoge ramen. De Bonifatiuskerk heeft een schilderachtig westwerk met drie torens. Als men de kerk binnengaat, wordt men direct getroffen door de prachtige gebrandschilderde glas-in-loodramen met scènes uit de Bijbel en uit het leven van de heilige Bonifatius. De monumentale wanden tussen het middenschip en de zijschepen zijn in drie geledingen opgebouwd. Het verhoogde middenschip is, evenals het transept, overwelfd door een beschilderd houten tongewelf en de zijschepen hebben stenen kruisribgewelven. De kerk bezit vele kunstzinnige interieurstukken die, evenals het historische Mitterreitherorgel, bijzonder goed bewaard zijn gebleven.

 

KUNSTWERKEN UIT DE KAPEL VAN HET VOORMALIGE ST. JAN ZIEKENHUIS

Het St. Jan Ziekenhuis (later Johannes Ziekenhuis) in Zaandam werd in 1932 opgericht door de St. Janstichting. Pastoor Joannes Zwart van de Bonifatiuskerk was de initiatiefnemer. Het ziekenhuis had een kapel die een belangrijke functie had voor de verpleegsters: de Kleine Zusters van St. Jozef die uit Heerlen kwamen. Bij het 12 ½ jarig jubileum van het ziekenhuis werd de kapel verfraaid met gebrandschilderde glas-in-loodramen en een altaarstuk.

 

Expositie gebrandschilderde glas-in-loodramen

Eind 2016 werden door het Zaans Medisch Centrum (ZMC) veertien gebrandschilderde glas-in-loodramen uit het voormalige St. Jan Ziekenhuis geschonken aan de Bonifatiuskerk. Alle ramen zijn, goed verlicht, op verschillende plekken in de Bonifatiuskerk opnieuw opgesteld. Informatie over de voorstellingen op de ramen vindt u op de tekstborden ernaast. Twaalf ramen komen uit de kapel van het ziekenhuis. Ze zijn vervaardigd door glaskunstenaar Karel Trautwein. In deze ramen (1946) is de liefde van God en de naastenliefde verbeeld, o.a. door de zeven werken van barmhartigheid. Twee ramen (1957) met voorstellingen van de evangelisten Johannes (St. Jan) en Lucas zijn van glazenier Joop Willems. Ze waren geplaatst in de hoofdentree van het ziekenhuis aan de H. Gerhardstraat.

 

Expositie liturgische gewaden en objecten

De tentoongestelde liturgische gewaden en objecten uit de kapel van het ziekenhuis werden gebruikt tijdens de Heilige Mis en bij gewijde handelingen.

 

Houten altaarstuk van Jan Verdonk, 1944

Het altaarstuk uit de kapel van het St. Jan Ziekenhuis is al geruime tijd in het bezit van de Bonifatiuskerk. Op de plaats waar het tabernakel stond, is een portret van Titus Brandsma aangebracht. Links is de heilige Franciscus van Assisi afgebeeld en rechts Johannes (St. Jan), patroonheilige van het ziekenhuis. De adelaar is zijn evangelistensymbool.

 

VAN HARTE WELKOM OP 9 EN 10 SEPTEMBER!

 

Met behulp van een brochure waarin alle kunstwerken kort beschreven worden, kunt u een rondgang maken in de Bonifatiuskerk. Ook is er een boek te koop met afbeeldingen van de glas-in-loodramen uit de kapel van het voormalige St. Jan Ziekenhuis.