Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Bijbelcursus: Matteüs Evangelie (8)

Sint Matteüs Evangelie Bijbelcursus
May 17, 2017
H. Odulphus
19.30-21.30 uur

Dit (kalender)jaar horen we op de zondagen veel uit het Evangelie dat geschreven is door de Heilige Apostel Matteüs. Een prachtig Evangelie, zeker als we het van dichterbij gaan bekijken. Soms verliezen we de grote lijn als we alleen maar korte stukjes horen op zondag, en kan het verrijkend zijn om het Evangelie in zijn geheel te gaan bestuderen.

Daarom: een Bijbel cursus helemaal gericht op het Evangelie volgens Matteüs.

>> twee extra avonden om het Evangelie helemaal door te kunnen werken!

Bijbelcursus Matteus KZZ Odulphus

We gaan dieper in op vragen zoals: Wie heeft dit Evangelie geschreven? Wat is de historische betrouwbaarheid van dit Evangelie? Hoe is het Evangelie opgebouwd? Wat betekent de boodschap van dit Evangelie voor ons leven, 2000 jaar na dato?

Ook zullen we grote delen van het Evangelie systematisch doornemen om zo een beter beeld te krijgen van de boodschap die de auteur wil meegeven.

Als u een keer een enkele avond wil komen, bent u van hart welkom, maar u krijgt natuurlijk het meeste mee als u de lijn helemaal volgt!

Voor vragen kunt u altijd contact met kapelaan Johannes opnemen.