Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Assisi 2018 Bisdombedevaart Haarlem-Amsterdam Italië bedevaart Clara Franciscus Katholiek Zaanstreek Zuid

vastenactie kameroen Odulphus Assendelft Maria Magdalena Zaandam Kalf